Zveřejnění podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Oznámení o zveřejnění dokumentů v el. podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinných podob dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinných podob

Rozpočet

  vyvěšeno datum sejmutí
Rozpočet na rok 2024 14.12.2023 31.12.2024
Rozpočet ZŠaMŠ na rok 2024 14.12.2023 31.12.2024

Rozpočtová opatření

  vyvěšeno datum sejmutí
 Rozpočtová úprava č.1/2024 14.3.2024 31.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu

  vyvěšeno datum sejmutí
Rozpočtový výhled 2024-2028 14.12.2023 31.12.2028
Rozpočtový výhled ZŠaMŠ 2024-2026 14.12.2023 31.12.2026
Rozpočtový výhled 2022-2025 17.6.2021 31.12.2025
Rozpočtový výhled ZŠaMŠ 2023-2025 15.12.2022 31.12.2025

Závěrečný účet obce

  vyvěšeno datum sejmutí
Závěrečný účet obce 2022 15.6.2023 30.6.2024