Vánoční vystoupení dramatického kroužku

Vánoční vystoupení v tělocvičně ZŠ - divadelní hra "Vánoční příběh" v podání dětského dramatického kroužku pod vedením Zdeny Klečkové

 

19.12.2008   Ing. Přemysl Hofman