Zveřejnění podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Oznámení o zveřejnění dokumentů v el. podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinných podob dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Rozpočet

  vyvěšeno datum sejmutí
Rozpočet na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022
Rozpočet ZŠaMŠ na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022

Rozpočtová opatření

  vyvěšeno datum sejmutí
Rozpočet na rok 2022 - změna č.3 15.9.2022 31.12.2022
Rozpočet na rok 2022 - změna č.2 16.6.2022 31.12.2022
Rozpočet na rok 2022 - změna č.1 21.3.2022 31.12.2022
Rozpočet na rok 2021 - změna č.1 18.3.2021 31.3.2022
Rozpočet na rok 2021 - změna č.2 17.6.2021 30.6.2022
Rozpočet na rok 2021 - změna č.3 16.9.2021 30.9.2022
Rozpočet na rok 2021 - změna č.4 20.10.2021 31.10.2022
Rozpočet na rok 2021 - změna č.5 21.12.2021 31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu

  vyvěšeno datum sejmutí
Rozpočtový výhled 2022-2025 17.6.2021 31.12.2025
     

Závěrečný účet obce

  vyvěšeno datum sejmutí
Závěrečný účet obce 2021 16.6.2022 30.6.2023
Závěrečný účet obce 2020 17.6.2021 30.6.2022