Usnesení č. 4/2007

z veřejného zasedáni obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 13.12.2007

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo neschvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo ukládá
     

Soubory ke stažení

14.12.2007   Ing. Přemysl Hofman