Usnesení č. 3/2007

z veřejného zasedáni obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 5.9.2007

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo ukládá

 

Soubory ke stažení

07.09.2007   Ing. Přemysl Hofman