Usnesení č. 2/2007

z veřejného zasedáni obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 27.6.2007

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo ukládá

Soubory ke stažení

02.07.2007   Ing. Přemysl Hofman