Usnesení č. 1/2007

z veřejného zasedáni obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 7.3.2007

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
     

Soubory ke stažení

12.03.2007   Ing. Přemysl Hofman