Usnesení č.5/2010

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 15.12.2010

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo neschvaluje

 

Soubory ke stažení

17.12.2010   Ing. Přemysl Hofman