Usnesení č. 4/2008

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 17.9.2008

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo ukládá

 

Soubory ke stažení

18.09.2008