Usnesení č. 2/2008

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 19.3.2008

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo revokuje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • Obecní zastupitelstvo ukládá

 

Soubory ke stažení

25.03.2008