Usnesení č.5/2008

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 17.12.2008

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo zplnomočňuje
  • obecní zastupitelstvo ukládá

Soubory ke stažení

18.12.2008   Ing. Přemysl Hofman