Usnesení č.3/2008

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Heřmanově Huti, konaného dne 18.6.2008

  • obecní zastupitelstvo schvaluje
  • obecní zastupitelstvo bere na vědomí
  • obecní zastupitelstvo ukládá

 

Soubory ke stažení

23.06.2008   Ing. Přemysl Hofman