(Ne)Dodržování obecních vyhlášek

S nástupem letních teplot se nám množí stížnosti ohledně nedodržování obecních vyhlášek, především vyhlášky č.2/2016 ( o nočním klidu a regulaci hlučných činností) a č. 3/2016 (o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství). I když jsou tyto vyhlášky k nahlédnutí na obecních stránkách (http://www.hermanovahut.cz/uredni-deska/vyhlasky-a-narizeni-obce-hermanova-hut/ ). tak je pro připomenutí dáváme i sem, aby si je mohli všichni oživit a následně je dodržovat. Děkujeme

Soubory ke stažení

23.06.2021   Přemysl Hofman