Zastupitelstvo obce Heřmanova Huť

 

    Jméno / funkce  kontakt
  Lukáč Radek
 
starosta
+420 725 046 500
starosta@hermanovahut.cz
  Ing. Hofman Přemysl
 
místostarosta
+420 725 042 423
mistostarosta@hermanovahut.cz
  Vavřina Vladimír
 
radní - kultura, volný čas
 
  Vachovec Libor
 
radní - energetika, VO
 
  Ing. Neckář Karel, Ph.D.
 
radní - životní prostředí
 
foto   doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.
 
finanční výbor - předseda
 
  Muzikářová Jitka
 
komise pro kulturu a sport - předseda
 
  Pánek Miroslav
 
komise bytová a životní prostředí - člen
 
  Mgr. Suchá Miroslava
 
komise občansko-soc., školství - předseda
 
  Svoboda Stanislav
 
komise bytová a životní prostředí - člen
 
  Hosman Martin
 
komise bytová a životní prostředí - člen
 
  Ing. Bernhard Karel, DiS.
 
komise bytová a životní prostředí - předseda
 
  Síbal Václav
 
kontrolní výbor - předseda
 

Filipová Irena
kulturní komise- člen

 
Ing. Kučerová Markéta
komise občansko-soc., školství - člen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2020   Ing. Přemysl Hofman