Zastupitelstvo obce Heřmanova Huť

 

    Jméno / funkce  kontakt
  Lukáč Radek
 
starosta
+420 725 046 500
starosta@hermanovahut.cz
  Ing. Hofman Přemysl
 
místostarosta
+420 725 042 423
mistostarosta@hermanovahut.cz
  Vavřina Vladimír
 
radní - kultura, volný čas
 
  Vachovec Libor
 
radní - energetika, VO
 
  Ing. Neckář Karel, Ph.D.
 
radní - životní prostředí
 
 

  Melichar Ondřej
 
komise pro kulturu a sport - člen

 
foto   doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.
 
komise občansko-soc., školství - předseda
 
  Muzikářová Jitka
 
komise pro kulturu a sport - člen
 
  Pánek Miroslav
 
komise bytová a životní prostředí - člen
 
  Ratajová Alena
 
finanční výbor - předseda
 
 
  Ing. Bernhard Karel, DiS.
 
komise bytová a životní prostředí - předseda
 
 Hosmanová Iva
  
kontrolní výbor - předseda
 
  Bc. Vavřina Jan
  
komise občansko-soc., školství - člen
 

  Filipová Irena
  komise pro kulturu a sport - předseda

 
  Ing. Kučerová Markéta
  komise občansko-soc., školství - člen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2022   Ing. Přemysl Hofman