Prohlášení o přístupnosti

Tvůrce těchto stránek, společnost LTweb s.r.o., prohlašuje, že stránky byly vytvořeny podle dostupných metodik v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (známá jako Pravidla přístupnosti) a metodického pokynu Ministerstva vnitra k této vyhlášce. Tato metodika vhodně kombinuje známé metodiky WCAG (Web Content Accesibillity Guidelines) a BFW (Blind Friendly Web).

Prezentační vrstva webu byla vytvořena podle specifikace W3C HTML5 a vizuálně naformátovaná pomocí kaskádových stylů - CSS3. Při tvorbě prezentační vrstvy bylo dbáno na uvedenou metodiku, validitu stránek (kostra webu je validní podle W3C XHTML 1.1) a vzhled webu byl testován v běžně používaných prohlížečích.

Různé formáty souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

  • PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Reader
  • DOC, XLS, PPT - dokumenty produktů společnosti Microsoft, volně ke stažení jsou jejich prohlížeče Word Viewer (DOC), Excel Viewer (XLS), PowerPoint Viewer (PPT)
  • ZIP, RAR - komprimovaný archiv souborů, k jeho otevření slouží například program 7zip

Výjimky

  • Fotogalerie na těchto stránkách používají technologii JavaScript pro efekt zvětšení obrázků. Není-li JavaScript dostupný, obrázky se načtou bez efektu - jako běžný odkaz na jinou stránku.
  • Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírané do nového okna prohlížeče. Není-li toto ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.
  • Použití editoru formátovaného textu pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost webu není ovlivněna.

Kontakt na správce webu

Správce obsahu:

Ing. Přemysl Hofman
obec Heřmanova Huť
místostarosta obce

e-mail:
mistostarosta@hermanovahut.cz

Technický správce:

LTweb s.r.o.
sady Pětatřicátníků 31
301 00 Plzeň

e-mail: info@LTweb.cz
web: www.LTweb.cz

10.09.2008   LTweb s.r.o.