Poruchy a havárie

Havarijní služby

  • elektrická energie

ČEZ, a.s.
+420 840 850 860

 

  • plyn

Západočeská plynárenská, a.s.
1239

 

  • vodovody

Vodárna Plzeň a.s.
+420 377 413 444

 

  • kanalizace

Vodárna Plzeň a.s.
+420 377 413 666

 

  • telefony

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
+420 800 123 456
 

14.11.2008   Ing. Přemysl Hofman