Historie metané v Heřmanově Huti

     Počátky metané v Heřmanově Huti jsou spojeny se vznikem sklárny vybudované v objektu bývalé železárny. Proto první zmínky o tomto sportu můžeme časově zařadit k 17.červnu 1907. To byl den,

kdy rakouští podnikatelé bratři Stölzlové začali ve sklárně Heřmanova Hut' s výrobou skla. Jelikož se s výrobou začínalo a v okolí nebyli zkušení pracovníci, přišli první skláři ze sklářsky rozvinuté oblasti jižních Čech, ze skláren v Suchdole, z Chlumu a příhraničních oblastí Rakouska.
     Tito noví obyvatelé Heřmanovy Hutě si s sebou přinesli také hru, které říkali ,,EISSTOCK SCHIESEN" a která později dostala také český název ,,HOLUBY". ,,HOLUBY" se jí říkalo proto, že cíl - většinou dřevěná kostka - byl nazýván ,,holubem". Německy se tomuto cíli říkalo ,,Taube". Tuto hru hráli zdejší skláři v zimě na zamrzlém rybníku velice často. Hrála se dřevěnými ,,ŠTOKY" (kotouči), které byly vyrobeny většinou z bukového dřeva a okovány kovovýrn prstencem. Hráli vždy dvě družstva proti sobě. Počet členů každého družstva kolísal od tří do deseti, podle toho, kolik hráčů se sešlo. Každou hru začínali takzvaní ,,Maslící" (kapitání), kteří se snažili své kotouče umístit co nejblíže k ,,Holubovi" (kostce). Ten hráč, který měl kotouč nejblíže ke kostce, počítal tři body. Pokud to byli například dva hráči z jednoho družstva počítali bodů 6. Hra pokračovala dokud jedno družstvo ,,neudělalo" 9 bodů. Tím byla hra ukončena a vítězové brali od soupeřů desetník. Další hru hráli proti sobě ti, kteří byli nejblíže kostky, proti těm, kteří měli své kotouče nejdále. Takto se hráči v obou družstvech stále obměňovali.
     Čas plynul a v roce 1970-71 začínala hrát ,,METANOU" naše generace hráčů. V roce 1972, kdy se nám dostala do rukou pravidla ,,NOVÉ METANÉ", začala též ,,domácí" výroba hracího náčiní. Pravidla hry a výkresy na první hliníkové kotouče jsme dostali z Českých Budějovic od družstva ČSAO České Budějovice. Ustavující schůze, na které byl založen oddíl ,,LEDNÍ METANÉ" při místní tělovýchovné jednotě, se konala 9.března 1973 za účasti deseti členů. Toto byl začátek organizované hry v Heřmanově Huti podle nových pravidel. V době, kdy měl oddíl nejvíce členů, bylo možno postavit až tři družstva hráčů. V historii oddílu byla i vítězství v několika turnajích, jak na ledě, tak i na asfaltovém povrchu.
za oddíl metané TJ Heřmanova Hut'
Jaroslav Hejl
Heřmanova Hut' , 26.11 .1998

Dovětek
Vezmeme-li v úvahu, že počátky METANÉ v Heřmanově Huti začínají rokem 1907, tak se letos hraje v naší obci již neuvěřitelných 102 let.
Před dvěma lety došlo ke generační obměně hráčského kádru, který vnesl "nový vítr" do činnosti a aktivit oddílu. To po několika letech přežívání tohoto sportu přineslo rozšíření počtu aktivních hráčů, kterých pomalu přibývá. Byla vytvořena dvě družstva, která jezdí na turnaje.
Přemysl Hofman
 

27.01.2009   Ing. Přemysl Hofman

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou devět :