Základní údaje o obci Heřmanova Huť

Základní statistická data o obci (zdroj ČSÚ)

 • První písemná zpráva: 1457
 • Nadmořská výška: 380 m n.m.
 • Počet katastrů: 3
 • Celková výměra pozemků: 988ha, z toho
 • Zemědělská půda: 66%
 • Lesní půda: 21%
 • Vodní plochy: 1%
 • Zastavěné plochy: 3%
 • Ostatní plochy: 9%
 • Počet obyvatel k 31.12.2007  1814
 • Průměrný věk   39,1
 • mužů   49,8%
 • žen   50,2%
 • ve věku 0-14 let celkem   17%
 • ve věku 15-59 ženy   31,5%
 • ve věku 15-59 muži   32,1%
 • ve věku nad 60let   19,4%

Vybavenost obce

 • Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
 • Mateřská škola
 • Pošta
 • Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost, stomatolog
 • Veřejný vodovod, Kanalizace, Plynofikace
 • Obchody potravin a smíšeného zboží
 • Ostatní služby – živnostníci podnikající na základě ŽL

Podnikatelské subjekty se sídlem na území obce

- na území obce je dle ministerstva financí registrováno 344 ekonomických subjektů. Z toho je:

 • Akciová společnost 1
 • Společnost s ručením omezeným 14
 • Živnostník 275
 • Společenství vlastníků jednotek 17
 • Samostatný rolník 9
 • Fyzická osoba ostatní 6
 • Organizační jednotka sdružení 5
 • Sdružení 4
 • Zemědělský podnikatel 3
 • Zahraniční osoba 3
 • Honební společenstvo 2
 • Příspěvková organizace 1
 • Organizační složka podniku 1
 • Družstvo 1
 • Církevní organizace 1
 • Obec (pro úplnost) 1

 

05.02.2009   Ing. Přemysl Hofman