Zajímavosti v obci Heřmanova Huť

Památníky

Pamětní deska obětem fašismu

během 2. sv. války utekla řada Čechů do vnitrozemí, část českého a německého obyvatelstva emigrovala. Osídlenci měli problémy s gestapem. 84 lidí bylo odvlečeno do nacistických věznic a koncentračních táborů, 8 z nich se již nevrátilo. Pamětní deska je umístěna před budovou Obecního úřadu v Heřmanově Huti.

 

 

Památník americké armádě

dne 8. května 1992 byl odhalen pomník na Mírovém náměstí s dvojjazyčným nápisem, v angličtině a češtině, s textem „ 6. května 1945 – na památku osvobození americkou armádou“.

 

 

 

Historické památky

Věžový vodojem

Vodojem byl původně určen pro pro potřeby pivovaru v nedalekém Vlkýši. Kvalita vody byla však nestálá, takže nebyla využívána přímo k vaření piva.
Mimořádně hodnotná technická stavba, jak z hlediska historie vodárenství a pivovarnictví, tak z hlediska technologie použité při výstavbě konstrukce, užití netradičních materiálů a celkového architektonického pojetí. Je jedním ze dvou dochovaných objektů svého druhu v České republice. Jeden z prvních věžových vodojemů ze železobetonové monolitické konstrukce u nás. V současné době přebudován na vyhlídku.


Kostel sv. Martina

na místě dnešního kostela je již v r. 1272 vzpomínána kaple sv. Haštala – mučedníka, která stála na původním místě kostela. Jako farní kostel je poprvé připomenut roku 1384, již tehdy patřil pod duchovní správce kláštera v Chotěšově. Architektonicky jde o původně gotický kostel. V roce 1678 byl sklenut nově presbytář, poté byla v r. 1704 přistavěna věž. V roce 1836 patří pod duchovní správu kostela: Lhota , Hněvnice, Horní Sekyřany, Popov. Rochlov, Radějovice, Dolní Sekyřany, Kbelany, Vlkýš, Přehýšov, Vrhaveč a Bítov. Hlavní oltář je dřevěný, z počátku 18. století. Jsou zde umístěny obrazy sv. Martina, sv. Jana Křtitele, sv. Anny s Pannou Marií a sochy sv. Martina, sv. Víta a sv. Václava aj. V roce 2003 byla provedena výměna celé střešní krytiny a v roce 2006 opraveny kostelní varhany.
 

Fara

v květnu 1996 byly ukončeny realizační práce na přestavbě bývalé fary v Horních Sekyřanech z roku 1680. Přestavbou se z fary stalo odloučené pracoviště plzeňské věznice s kapacitou 32 vězňů odsouzených za nedbalostní delikty. Svoji činnost zde věznice ukončila v r.2007.
 

 

 

Zámek Vlkýš

barokní zámek vznikl pravděpodobně na místě staré tvrze. Přesné datum přestavby není známo. První zmínka je v popisu Plzeňského kraje od J.Schallera z r.1788. Dnes je to již poněkud zmodernizovaná obdélníková stavba s mansardovou střechou a klenutým přízemím.

 

30.08.2023   Ing. Přemysl Hofman