Rekonstrukce rozvodu plynu ve Školní ulici

V těchto týdnech provádí Západočeské plynárny a.s. rekonstrukci rozvodu plynu v jedné části obce výměnou potrubí ve Školní ulici a přesunem regulační stanice ze středu obce na její okraj pod fotbalové hřiště.

Děkujeme občanům za porozumění a shovívavost při těchto pracích . Hlavní investor – Západočeské plynárny se tímto omlouvá za zpoždění realizace z důvodu problémů vzniklých při vyřizování stavebního povolení. Dle informací investora budou práce dokončeny do konce roku.

Po dokončení může obec získat stávající budovu regulační stanice, pro níž se nabízí řada možných využití. Přivítali bychom, kdyby se k této záležitosti svými návrhy vyjádřilo co nejvíce občanů.

Souběžně bude stavebně řešen problém s odvodněním a stáním pro kontejnery na tříděný odpad u Základní školy.

 

19.11.2008   Radek Lukáč, starosta