Úvodní slovo starosty

Vážení,
vítáme Vás na nově vytvořených a rozšířených internetových stránkách obce Heřmanova Huť. Větší

prostor těchto stránek chceme využít pro rozsáhlejší a aktuálnější informovanost občanů o dění v oblasti veřejné správy, údržby a zvelebování obce, o kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných v obci působícími spolky a sdruženími, o našich záměrech v oblasti investičních akcí a služeb obyvatelstvu i o dalších činnostech příslušejících zastupitelstvu a radě obce.

 

Našim cílem je využít těchto stránek jako další cestu komunikace s občany k již provozované schránce na připomínky a náměty, která je umístěna na hlavní budově Základní školy. Budeme rádi, pokud nějakou z těchto možností - schránka na budově ZŠ, osobní kontakt se svými zastupiteli nebo využití emailové adresy podatelna@hermanovahut.cz - využijete  k podání připomínek a podnětů k naší práci, podáváním písemných rad, námětů i kritického hodnocení.

 

09.11.2008   Radek Lukáč, starosta