Pravda o stavu obecních financí

     Protože se jako tradičně začínají objevovat, před blížícími se volbami, různé „zaručené“ informace a „šuškandy“, rozhodli jsme se na pravou míru uvést tvrzení o jedné z nich a to stavu obecních financí.

     Jako prvotní informaci je důležité zveřejnit výchozí stav, ve kterém jsme převzali obecní „pokladnu“. Stav závazků (dluhů) na začátku volebního období, tzn. dluh který jsme převzali v r.2006 byl 5.657.000,-Kč při stavu obecního majetku v hodnotě 65.982.000,-Kč. V současné době k začátku září 2010 je stav závazků 10.250.000,-Kč při stavu obecního majetku 85.617.000,-Kč.
     Celá tato část nového dluhu, ale byla investována do dlouhodobé investice, která nebude po dobu splácení potřebovat žádnou další finanční injekci. Je to generální rekonstrukce Hasičské zbrojnice a na ní přístavba Spolkového domu. Protože se jedná o zcela zrekonstruovanou stavbu, je předpoklad, že v odbobí cca 15let, na které je smluvně vázáno splácení úvěru, nebude třeba žádných větších investic do této stavby. Jistě uznáte, že investice do rekonstrukce skutečně havarijního stavu této budovy, kde se propadaly stropy a rozpadaly zdi, byla nutná. Tento neradostný stav jsme zdědili po předchozím vedení a bylo nutné ho v relativně krátké době vyřešit. Protože roční objem financí na tuto investici nestačil, bylo nutno ji řešit úvěrem. Celá tato akce byla jednohlasně schválena celým zastupitelstvem obce. Kromě toho byl na tuhle akci zpracován projekt na získání dotace z evropských peněz, kde naše žádost zatím postoupila do druhého kola schvalování.
      I přes fakt, že naše funkční období zasáhla tzv. krize a daňové příjmy obce razantně poklesly, dovoluje nám současný stav (i přes to všechno) námi naspořených volných finančních prostředků na účtě obce, tento dluh jednorázově splatit. Protože jsme ale odpovědní hospodáři spravovaných prostředků, tak musíme myslet i na „zadní“ kolečka a na další rozvoj obce.
      Obec čekají v krátkém časovém horizontu velké investiční akce (vodovodní přivaděč, kanalizace, silnice ke sklárně atd.). I při získání dotací, je finanční spoluúčast obce nezanedbatelná a je třeba mít připravené volné finanční prostředky na přípravu těchto akcí a jejich profinancování před proplacením dotací.
      Shrnutí: ročně má obec v ideálním případě a při dobrém stavu celé České ekonomiky cca 4mil. korun na vlastní investice a opravy. Pro názornost tato investice představuje přibližně výstavbu 2.000 m2 chodníků, komunikací a zpevněných ploch. A to pouze v tom ideálním případě, že se nic z donedávna téměř havarijního stavu obecního majetku nebude muset opravovat, či rekonstruovat a nebudou se dělat žádné jiné investice. Z tohoto tedy zcela jasně vyplývá, že pokud je třeba dělat větší investiční akci, tak se žádní představitelé obce, ať už jsou z jakékoliv strany či hnutí, neobejdou bez úvěrového zajištění.

19.09.2010   Ing. Přemysl Hofman

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou devět :