Investiční akce v obci - článek č.5

Pátý ze série článků o investičních akcích v obci - Rekonstrukce ZŠ

Článek č.5
Rekonstrukce ZŠ

architektonická studie - ing.arch.Korčák     Chtěli bychom Vám představit další investiční projekt s názvem „Rozšíření kapacity školy s vybudováním odborných učeben za účelem zvýšení efektivity výuky“. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření vhodných podmínek pro základní vzdělávání dětí v obci Heřmanova Huť a jeho blízkém okolí. Projekt je koncipován jako rekonstrukce, přístavba a nástavba budovy 2. stupně. Dojde tedy ke sloučení 1. a 2. stupně do jedné budovy, kde díky projektu vzniknou prostory pro potřebné odborné učebny: 2x učebna pro informační technologie, učebna pro jazykové a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, učebna pro výtvarnou a hudební výchovu, školní knihovna a družina. Cílem projektu je především vytvoření vhodné infrastruktury pro základní vzdělávání, zvýšení efektivity výuky, ekonomická úspora a vytvoření vhodných podmínek pro handicapované žáky.
      Celý projekt byl započat v únoru 2007 a více než dvouleté úsilí bylo korunováno získáním dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad ve výši přesahující 46 mil. korun. Teď již nic nebrání tomu, abychom mohli projekt fyzicky realizovat.
      Tento projekt by měl vyřešit dlouhotrvající a doposud neřešené problémy v oblasti školství v naší obci. Předmětnou akcí bude především vyřešena absence dostatečně kapacitně vybavených odborných učeben a sloučení 1. a 2. stupně základní školy do jedné budovy. Při té příležitosti budou rekonstrukcí a zvýšením kapacit odstraněny různé hygienické výjimky a opraven havarijní stav budovy, který byl diagnostikován již před 10lety. Dosud byl řešen pouze na oko vylepšenou fasádou budovy a výměnou střešní krytiny, pod kterou zůstal původní staticky nevyhovující krov. Bude vytvořeno nejen odpovídající prostředí pro výuku, ale i zázemí pro kvalitní přípravu a mimoškolní aktivity.
      Po dobu této náročné rekonstrukce bude k výuce žáků 2. stupně ZŠ sloužit budova bývalé fary. Tento objekt se nám podařilo bezplatně pronajmout od Vězeňské služby Plzeň. V budově se bude muset k tomuto účelu udělat několik drobných stavebních úprav. Protože bude nutné školu přestěhovat již počátkem léta, předpokládáme ukončení školního roku o několik dní dříve.
      Po ukončení tohoto projektu a fyzickém přesunu výuky z budovy 1. stupně bude následovat akce pracovně nazvaná „Kulový blesk“. Další etapou bude využití budovy stávajícího 1. stupně. Do této budovy máme v plánu přestěhovat obecní úřad v rámci strategie „úřad blíže k lidem“ a přesunout knihovnu z budovy MŠ. Uvolněné prostory v budově mateřské školy chceme využít na rozšíření kapacity MŠ, a po rekonstrukci i kuchyně a jídelny. Ta by mohla posléze poskytovat svoje služby nejen žákům a pracovníkům základní a mateřské školy, ale za rozumné ceny i seniorům, a pokud bude kapacita dostatečná, tak i dalším zájemcům z řad občanů naší obce.

     Určitě se všichni shodneme na tom, že dobrý základ vzdělání je velmi důležitý a prospěšný pro další život každého občana. Zvláště v dnešní době vysoké nezaměstnanosti je tato skutečnost jistě bez debat.

 

 

Soubory ke stažení

01.03.2010   Ing. Přemysl Hofman

Komentáře

odpovědět 02.03.2010 16:28 neuvedeno
Konečně se v naší obci něco děje , je pravda že Škola už má své za sebou a naše děti si to opravdu zaslouží, a doufám že si toho budou všichni vážit jde o naše rodné bydliště, dík panu Starostovi který má o obec zájem. S pozdravem MŘ
odpovědět 08.03.2010 11:09 Radek Lukáč
Děkujeme za pozitivní reakci na náš článek. Každá pochvala nás těší. Na tom, že obec vzkvétá má zásluhu i mnoho dalších lidí, kterým tímto děkuji za spolupráci. Radek
odpovědět 03.03.2010 13:43 Reinhold Gruber
Je potěšující co OÚ dělá pro zlepšení a zvelebení obce, což dlouhá léta v takové míře nebylo. V souvislosti opravou školní budovy má obec jistě statické posouzení budovy. Proč se o tom zmiňu- ji, v soklu budovy poblíž tel. budky jsou viditelné praskliny ve zdivu. Dle pamětníků se údajně pod školní budovou zbíhá několik důlních chodeb. Já předpokládám, že tato skutečnost je známa a byla vzata v úvahu. Protože nástavba jednoho patra značně zatíží základy budovy.
odpovědět 06.03.2010 00:38 Přemysl Hofman
Statický posudek je součástí projektové dokumentace a na jeho základě byl projekt vypracován. Jen pro zajímavost - tento elaborát má více než 100 stran. PS:děkujeme za pochvalu.
odpovědět 12.04.2010 18:24 Kateřina Marounková
Projekt vypadá krásně, držím palce všem na OÚ, aby vyšlo vše podle plánu. Radku a Přemku díky Vám to zde začíná vypadat jako v civilizované obci. Děkuji a přeji mnoho úspěchů. Katka
odpovědět 11.10.2010 15:44 neuvedeno
Ta budova vypadá příšerně, hranatá krabice uprostřed vesnice. Je to nevkusný připomíná to nižší panelák. Pokud budou učit stejní kantoři na téhle škole, nic se nevyřeší. Místo němčiny vrací se ruština, ušetří se učitel. Je toho víc, ale problém základního vzdělání to určitě neřeší. .
odpovědět 16.10.2010 13:45 Hana
Souhlasim, je to hrůza.
odpovědět 20.06.2012 12:45 xxx
Tak jak vlastně bude vypadat ta nová škola? Na zastupitelstvu se prý ukazoval nový projekt. Tady je to jedna krabice bez střechy. Je možné ukázat více fotek?
odpovědět 20.06.2012 14:17 Přemysl Hofman
Dobrý den, níže je odkaz na stránku, kde jsou pohledy na novou školu ze všech stran. Na zastupitelstvu se ukazoval projekt, který je stejný od počátku. Jsou to pohledy z projektové dokumentace ke stavebnímu povo lení. Vizualizace, která je zde na stránce je pouze orientační a jak uvidíte z pohledů není přesná. www.hermanovahut.cz/…

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou sedmdesát sedm :