Investiční akce v obci - článek č.4

Čtvrtý ze série článků o investičních akcích v obci - Spolkový dům

Článek č.4
Spolkový dům

      Další velkou investiční akcí obce je již zahájená rekonstrukce hasičské zbrojnice, o které bych vám rád  podal podrobnější informace.
       Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit vhodné podmínky pro spolkovou činnost a rozvoj kulturních a společenských aktivit v obci. Jako spolkový dům bude sloužit 1. patro této budovy, kde bude vytvořen malý sál pro kulturní a společenské akce a zasedací místnost pro činnosti zájmových spolků a ostatních organizací a kroužků. Rekonstrukcí také vznikne v přízemí odpovídající technické a sociální zázemí pro dobrovolné hasiče.
      Na realizaci akce bychom rádi získali prostředky  z Evropské unie, proto jsme podali žádost o dotaci. Dle pravidel pro takové zakázky bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, které s nejnižší nabídkovou cenou vyhrála firma MPA Stříbro. Po předání objektu 22. 7. rekonstrukce započala .
      Tomu všemu předcházela akce "kulový blesk" v podání místních dobrovolných hasičů. Na začátku prázdnin přestěhovali hasičskou techniku do objektu bývalé plynové regulační stanice a část do garáže pro obecní autobus. Poté šikovná parta stolních tenistů odstranila střešní krytinu. Další pracovní víkend změnil budovu k nepoznání. Odstranění krovu, štítů, vnitřního zdiva a očištění velkého množství cihel bylo v režii hlavně hasičů a šachistů, menší účastí přispěly i ostatní spolky. Chtěl bych všem, kteří se nebáli přiložit ruku k dílu, moc poděkovat. Tyto práce pomohly ušetřit spoustu peněz, které budou určitě potřebné jinde.
      Stavba bude prováděna dle harmonogramu a měla by být dokončena do konce dubna příštího roku.
      Na závěr bych chtěl všechny, kterých se tato stavba dotkla a omezuje je, požádat o shovívavost a trpělivost.

starosta obce
Radek Lukáč

 

16.08.2009   Radek Lukáč

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou sedmdesát sedm :