Investiční akce v obci - článek č.2

Druhý ze série článků o investičních akcích v obci - Dopravní a informační značení v obci

Článek č. 2
Dopravní a informační značení v obci

     Jak jste si jistě v posledním týdnu všimli, dochází v naší obci k instalaci dopravního a informačního značení. Ze zákona má naše obec povinnost vytvořit pasport dopravního značení obce. Přibližně před rokem začalo projednávání. Hlavní prioritou bylo vyřešení nebezpečného provozu v okolí budov základní školy a sídliště. Další problém byl v úzkých ulicích od Husovy ulice přes železniční přejezd až do Luční ulice. V těchto prostorech bude zóna s omezenou rychlostí. Upozorňujeme, že zde dojde ke změně přednosti v jízdě.
     Podle platné legislativy a vyjádření příslušného oddělení policie bychom měli také vyřešit značení částí obce přesně podle oficiálních mapových podkladů. Navrhovaná varianta nebyla zatím schválena radou obce ani obecním zastupitelstvem a bude předmětem dalších jednání s příslušnými orgány. Osazení nových dopravních značek na okresní silnici č.203 bude realizovat její vlastník SUS Kralovice podle schváleného pasportu.
     Výměna značek na místních komunikacích začala již v těchto dnech a její součástí bude usazení pěti informačních tabulí s vyznačením důležitých objektů, ale hlavně směr k místním sklárnám. Instalací tohoto informačního systému chceme vyřešit každodenní problémy s kamiony, které bloudí po celé obci, čímž nepřispívají k bezpečnosti a svým otáčením poškozují již tak poničené komunikace.

Soubory ke stažení

  • Pasport - ke stažení (PDF, 1116kB)
07.03.2009   Radek Lukáč, starosta

Komentáře

odpovědět 09.03.2009 16:51 jana jana
´kolik nehod se stalo žádná je to jenom tahání peněz z rozpočtu. Co takhle udělat v celý obci jednu zonu, jo a kde je zpomalovací pás v Tyršový ulici nezdá se vám to drobet na hlavu,
odpovědět 09.03.2009 20:06 Přemysl Hofman
Ačkoliv se nám to všem může zdát jakkoliv zbytečné, vytvoření pasportu, údržba a obnova dopravního značení je jedna z mnoha povinností, které nám ukládá zákon a které bezpochyby zlepšují bezpečnost provozu v naší obci. Zpomalovací pás v Tyršově ulici byl odstraněn z důvodu jeho havarijního stavu a chatrného upevnění. Přes zimu nebyl zpět osazen z hlediska zimní údržby této komunikace. Je zajištěno, že po výměně poničených dílů a opravě bude zpět namontován.
odpovědět 31.03.2009 15:24 Učitelky a vychovatelky 1. s..
Dobrý den, slečno nebo paní Jano, musí se stát nějaká vážná dobravní nehoda, aby se dbalo o bezpečnost občanů a dětí zvlášť? Nevím, jestli máte děti, ale naše škola zodpovídá za zdraví a životy mnoha dětí nejen při přecházení z jedné budovy ZŠ do druhé. Každý den s dětmi podstupujeme velké riziko cestou z budovy 1. stupně do školní jídelny a zpět, protože musíme přecházet dost frekventovanou silnici nedaleko objektu skláren. Můžeme jen potvrdit, že nejen kamiony tudy jezdí nepřiměřenou rychlostí. Učitelky a vychovatelky 1. supně ZŠ
odpovědět 10.03.2009 16:51 jana jana
Děkuji za odpověd´, jistě, že chápu bezpečnost v naší obci, ale věta p. starosty, řešit každodenní problémy s kamiony, které BLOUDI¨v naší obci je lživá, taky mě napadlo, musíme zajistit práci pro policii, která je placená a přes den zbytečná, no roznáší dopisy. Vnoci když sedí v autě pod světlem jsou nám občanům hodně platní, no , ale za ty prachy co jsou z rozpočtu proč ne, zatim se omladina vesele baví dál akorád to něco stálo. nashle
odpovědět 10.03.2009 20:01 Přemysl Hofman
Svoji odpověď bych rozdělil na dvě části: 1. nevím jaké máte vlastní zkušenosti s kamiony přijíždějícími do naší obce, ale z našich vlastních poznatků by jich více než polovina např. sklárnu bez pomoci místních občanů vůbec nenašla. Na dokumentaci toho co po nich v obci zůstává se můžete přijít podívat na obecní úřad k p. starostovi. 2. jestli se dobře podíváte na nově instalované značky, tak v podstatě se kromě omezení maximální rychlosti ve dvou zónách (z důvodů, které jsou uvedeny v článku), vypuštění některých nadbytečných značek, přizpůsobení současné legislativě a údržbě nic dalšího funkčně nezměnilo. Tudíž z toho nevyplývají žádná další omezení, která by nově umožňovala postihování občanů např. ze strany městské policie. Na objasnění činnosti a funkce městské policie v naší obci bude zaměřen další článek, který bude brzy následovat.
odpovědět 11.03.2009 18:06 jana jana
Přesto , ale bloudící kamiony, každý den nepotkávám, na instalované značky jsem se podívala a doufám, že sklárna přispívá na celkem slušnou reklamu . Ano mám celkem vlastní zkušenosti a věřte, že denně jich v naší obci 100 či 50 neprojíždí. Jiná věc je samozřejmě postihovat či pokutovat je za zničení komunikace nebo zeleně.
odpovědět 11.03.2009 23:21 Přemysl Hofman
Všechny firmy, které jsou na informačních tabulích se finančně podílejí. Počty kamionů jsme neuváděli, ale rozhodně to nejsou jen jednotlivé kusy. S postihováním za škody je to myslím samozřejmé.
odpovědět 12.03.2009 12:25 jana jana
To jsem moc ráda, to by mohla sklárna přispívat na rozbité komunikace nebo poškozenou zeleň, které způsobily bloudící kamiony. Prosím považujte moji komunikaci za zájem co se v naší obci děje.
odpovědět 12.03.2009 17:18 Přemysl Hofman
Těší nás, když se občané zajímají o život v obci. Proto byla mimo jiné tato možnost komentářů přidána na internetové stránky obce. Další možnosti k získávání informací jsou popsány v úvodu článku Investiční akce v obci - článek č. 1.
odpovědět 25.03.2009 17:15 martin
Dobrý den pane místostarosto, mám takový dotaz a myslím i pro někoho z nás nepříjemný. Již poněkolikáté jsem navštívil Obecní úřad a pokaždé jsem tam potkal pána, který tam snad ani nepatří. Jméno je pan Hess Antonín. Myslím, že je to až neslušné, když jsi jdou lidé vyřizovat nějaké potřebné věci, aby tam seděl tento dotyčný člověk a o všem věděl. Vás si vážím pa stránce člověka, ale i po stránce místostarosty. Jste velice chytrý člověk a tak doufám, že se nějakého rozumného vysvětlení dočkám. Nejde jen o mě, ale slyšel jsem to i od jiných lidí, že se tam chová tak nějak jako tajemník a proto má otázka zní, má snad tuhle funkci?Zaznělo i toto, že pomáhá údajně našemu panu starostovi a tak si myslím a né jen já, že tuhle funkci by měl vykonávat člověk, který má vlohy jako vy a né mít několik lidí okolo sebe. Děkuji předem za kladné vyřízení s pozdravem váš velký fanda
odpovědět 26.03.2009 08:14 Přemysl Hofman
Svou odpověď bych rozdělil na dvě části: 1. p. Hess je členem finančního výboru, kam si ho vybrala zastupitelstvem zv olená předsedkyně tohoto výboru paní Ratajová. Z pověření tohoto výboru provádí finanční kontrolu obecního úřadu. 2. myslím, že obavy z nekompetentnosti p. starosty jsou zbytečné a liché. Rozsah činností, které musí pořádný ( a to bych zdůraznil) starosta řešit, je velký a není v silách jednoho člověka tohle všechno obsáhnout a stačit, pokud to chce dělat pořádně. Myslím, že spolu tvoříme dobrý tým, ale i tak nemůže každý vědět vše. Pak je umění rozdělení práce a úkolů tou největší devizou. Ano p. Hess nám zdarma pomáhá s některými věcmi, na které nemáme dostatek času a které jsou jeho koníčkem. Jedná se hlavně o vyhledávání různých historických informací o obci, sklárně, kopané apod. Tyto informace pak využíváme např. na webových stránkách obce a v různých jiných materiálech.
odpovědět 27.03.2009 10:29 martin
Děkuji Vám za velmi hezký komentář.
odpovědět 16.04.2009 23:14 B.Musil
Dobrý den, když jste se pustili do rekonstrukce dopravní situace v obci(bylo třeba), rád bych věděl, zda bude instalováno zrcadlo na křižovatce ulic Lesní, Stříbrská a Revoluční. Tato křižovatka vůbec není přehledná a je dost frekventovaná. Díky
odpovědět 17.04.2009 22:01 Přemysl Hofman
Instalace zrcadla na této křižovatce ve zpracovaném a policií schváleném pasportu není. Rozhledové poměry a vzdálenosti jsou dle normy v pořádku. V příštím měsíci v sousedství zahájená výstavba sportovního a odpočinkového areálu stavebně ovlivní i profil této křižovatky, která by se tím pádem měla stát ještě o něco bezpečnější.
odpovědět 18.04.2009 21:38 B.Musil
Dík za odpověď. Nevím ale, jak výhled vpravo(jedu-li po Revoluční) ovlivní sportovní areál. Pouze podotýkám, že v minulosti zde zrcadlo bylo.
odpovědět 21.04.2009 14:18 Přemysl Hofman
Dojde ke změně profilu křižovatky, která dle projektanta může jako vedlejší efekt způsobit zpomalení provozu. Tyto komunikace III. tř. nejsou vedeny jako místní a jsou ve správě SÚS Kralovice, tudíž jejich značení můžeme ovlivňovat pouze nepřímo.

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou sedmdesát sedm :