Investiční akce v obci - článek č.1

První ze série článků o investičních akcích v obci - Vybudování sportovně relaxační zóny v rámci revitalizace území

Úvod – série článků na téma investiční akce v obci

      Protože, v obci kolují různé dezinformace a polopravdy o některých investičních akcích, připravujeme pro Vás několik tématických článků zaměřených na objasnění a vysvětlení investičních akcí, které se realizují nebo připravují k realizaci v naší obci.
      Chtěli bychom předeslat, že všechny tyto akce, jak vlastní realizace popř. předinvestiční příprava, jsou řádně projednávány a schváleny na zastupitelstvu obce, které je veřejné a může se ho zúčastnit jakýkoliv občan. Zde se kromě získání informací o konkrétních projektech může v diskuzi informovat či zeptat na jakoukoliv informaci, která ho zajímá. Další z možností získávání informací o chodu obce jsou vývěsky v centru obce a internetové stránky obce www.hermanovahut.cz. K možnostem získání informací , kromě přímého dotazu na obecním úřadě, je využití anonymní schránky umístěné na budově ZŠ (na Mírovém náměstí vedle starého vchodu) nebo dotazu na emailové adrese obecního úřadu (podatelna@hermanovahut.cz). Tyhle možnosti a práva na získávání informací mnoho lidí nevyužívá a někteří se spokojí s trochou nadsázky i s „babskými klepy“ a „hospodskými řečmi“.
      Proto se Vám během několika dnů pokusíme, formou těchto článků zaměřených vždy na jednu konkrétní oblast, objasnit záměry a průběh akcí připravovaných nebo probíhajících v obci.
      Kromě této možnosti se můžete na internetových stránkách obce ( www.hermanovahut.cz ) přihlásit k zasílání e-mailového zpravodaje, pomocí něhož Vás budeme zdarma informovat o všech novinkách v obci.

  

Článek č.1
Vybudování sportovně relaxační zóny v rámci revitalizace území


      Pod tímto na první pohled krkolomným názvem se ukrývá výstavba sportovně relaxačního areálu na bývalém, v minulosti zasypaném, rybníku ve Vlkýši. Předmětem tohoto projektu je vybudování klidové zóny sloužící k využití volného času, odpočinku i ke sportovnímu využití různým cílovým i věkovým skupinám obyvatel. Pro stávající obyvatele, ale i pro ty budoucí, je potřeba připravit hezké podmínky pro bydlení a zvýšit občanskou vybavenost. Projekt také pomůže obci v její strategii přilákání nových obyvatel, především rodin s dětmi.
      Realizace projektu řeší problém chybějícího sportovně-relaxačního areálu v obci. Problém, který bude zrealizováním projektu vyřešen, je využití nevyužitého území vhodným způsobem, začlenění zeleně do komplexního relaxačního areálu a přeměna zpevněné plochy do hřišť. Cílem projektu je vybudovat relaxační zónu, která bude sloužit pro trávení volného času a odpočinek v prostředí, které nenarušuje přírodní charakter území. V současné době jsou pozemky, které budou k realizaci projektu využity, nevzhledné a narušují celkový ráz obce.
      Součástí projektu bude začlenění stávající zpevněné plochy multifunkčního hřiště a vybudování dětského hřiště s prolézačkami, cyklistické a in-line stezky, bike a skate parku, laviček, odpadkových košů, zeleně, altánku s možností odpočinku, chodníku a parkovacích míst. Celý prostor bude kvůli zamezení nežádoucích aktivit (vandalismus, nepořádek apod.) monitorován kamerovým systémem. Kromě toho si bude možno pomocí webové kamery přes internet areál kdykoliv prohlédnout.
      Na projekt byla podána žádost o dotaci do 3.kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad – „Stabilizace a rozvoj měst a obcí“ s programem „Revitalizace částí měst a obcí“. Naše žádost byla vybrána pro získání dotace z tohoto programu. Podpisem smlouvy o dotaci máme, při dodržení podmínek programu, zajištěno financování tohoto projektu ve výši 92,5% celkových nákladů vyčíslených v žádosti tj. 7 660 688,99 Kč.
      Na projektu se pracuje od října 2007 a nejzažší termín dokončení je 30.11.2009. Do tohoto termínu musí být projekt dokončen a předána žádost o proplacení dotace, která bude převedena na naši obec v lednu 2010.
Věříme, že tento projekt najde široké využítí pro všechny občany bez rozdílu věku a že dá všem možnost setkávání a relaxace dle vlastních možností, zájmů a zálib.

Vysvětlivky:
VH – stávající víceúčelové hřiště
DH – dětské hřiště s prolézačkami
BP – bike a skate park
A – altánek
černá dráha – in-line a cyklo dráha
žlutá cesta – stezka pro pěší a kočárky
SP – vjezd pro automobily a parkoviště
podél in-line dráhy je chodník pro pěší
žlutá kolečka – výsadba nové zeleně
černá kolečka – stávající zeleň

Soubory ke stažení

26.02.2009   Ing. Přemysl Hofman

Komentáře

odpovědět 01.03.2009 09:07 Dušan Ottis
Skvělý nápad. Už dávno tu něco takového mělo být. Jen tak dál. Držím palce. . .
odpovědět 05.03.2009 09:35 ortman jaroslav
Až to bude tak tomu budu věřit
odpovědět 09.05.2009 22:38 Martina
Souhlasím s panem Ortmanem. Až se tu konečně začne něco dělat budu tomu veřit i já a myslím, že nejsem v tomto názoru sama. . .
odpovědět 09.05.2009 22:57 Přemysl Hofman
Zorganizování takové akce potřebuje nějaký čas, zvláště pokud jsou do toho zapojeny peníze z EU a s tím spojená určitá nutná byrokracie. V současné době je již podepsána smlouva s firmou, která vyhrála výběrové řízení na zhotovení stavební části areálu. Dle této smlouvy by měly začít stavební práce cca po 20. květnu. Pak už bude něco vidět.
odpovědět 10.05.2009 15:31 Martina
A mužu vedět, která firma to vyhrála?
odpovědět 10.05.2009 22:42 Přemysl Hofman
Jistě že můžete, protože to není žádná tajná informace. Výběrové řízení vyhrála firma Silba s. r. o. , která nejlépe splnila všechny podmínky výběrového řízení.
odpovědět 11.05.2009 19:39 Martina
Děkuji za odpověd. . .
odpovědět 12.05.2009 22:12 Lenka
Víte co by zajímalo mě jako matku! Proč se tady neuděla něco s tim aby se do školky přijalo víc dětí a tím pádem nám matkám ulehčila starost o dítě a zaměstnání!? Chápu, že jsou na to určité normý, ale proč je tady tak velká knihovna? Dyt muže místo toho být 1 třída pro deti. Jen ted u zápisu bylo spoustu dětí a další spousta jich nepřišla.
odpovědět 12.05.2009 23:55 Přemysl Hofman
Veřte tomu, že nás to velmi tíží a že pracujeme na tom, aby se situace zlepšila. Bohužel to není jenom o místě resp. o místnosti, ale i o všech nutných příslušenstvích (počty toalet, umyvadel, míst na spaní, kapacitě kuchyně apod. ) Současný stav je s ohledem na možné kapacity maximálně možný. Již delší dobu proto pracujeme na zlepšení této situace. Protože byla tato oblast (obecně školství) dlouhodobě v naší obci zanedbána a neřešena, není v našich silách ji z rozpočtových finančních prostředků v nějaké přijatelně krátké době efektivně vyřešit. Ono to není jenom o školce, ale i o podmínkách výuky na základní škole, kde kompletně chybí např. odborné učebny a technický stav budov je neradostný. Vypracovali jsme tedy projekt (se kterým se ucházíme o dotaci), který by komplexně vyřešil tuhle problematiku (tedy celé oblasti školství v obci), dalo by se s určitou nadsázkou říci jednou pro vždy. S projektem jsme získali podporu jak na školském úřadě, tak i na kraji. Děláme vše pro to, abychom byli s žádostí úspěšní.

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou sedmdesát sedm :