Slovo starosty 2/2009

Vážení spoluobčané,
       velkou a bolestivou problematikou obce je další existence a činnost Kulturního domu ve vlastnictví odborů SHH. Po řadě neúspěšných jednání o možnosti převodu, popřípadě odkoupení

za rozumnou cenu do majetku obce, jsme dospěli k názoru, že v zájmu rozvoje kulturního a společenského života obce je třeba vybudovat prostory pro tyto aktivity. Jako vhodný objekt jsme vybrali budovu hasičské zbrojnice. Byla zpracována projektová dokumentace a v současné době probíhá stavební řízení. Pokud se na projekt nepodaří získat dotaci, bude financování řešeno úvěrem. Rekonstrukční práce by měly být zahájeny ve II. čtvrtletí letošního roku. Uvědomujeme si, že toto řešení není při existenci daleko více vyhovujícího kulturního zařízení nejlepším řešením, ovšem přístupem majitele je Kulturní dům odsouzen k zániku. Již dnes nijak svým stavem a nepořádkem na přilehlých pozemcích nepřispívá k pěknému vzhledu středu obce.
Při zmínce o pořádku a vzhledu obce nelze opomenout, že jen za cenu značných finančních prostředků je udržována a obnovována zeleň a travnaté plochy, čištěny a udržovány chodníky, místní komunikace a kanalizace dešťové vody, prováděn úklid kolem sběrných nádob, likvidace černých skládek apod. Přitom postrádáme součinnost některých občanů, pro něž je čistota a pořádek neznámým pojmem a svým postojem vyjadřují naprostý nezájem o vzhled obce.
Tyto skutečnosti a částí mládeže projevovaný vandalismus a její vystupování na veřejnosti vůči starším osobám nás vedl k tomu, že od letoška bude třikrát za měsíc v obci na pořádek dohlížet hlídka MP Plzeň. Víme, že tato četnost je naprosto nedostatečná k řešení stávající situace, a že bez pomoci všech občanů, zvlášť rodičů, nelze dosáhnout zásadní nápravy. Vždyť i přístup mnoha dospělých při již zmiňovaném nedodržování Obecně závazných vyhlášek nedává mládeži nejlepší příklad. Zde je namístě upozornit, že zjištěné porušování a nedodržování těchto vyhlášek bude členy MP Plzeň finančně postihováno.

Za obec krásnější
                                                                 Radek Lukáč, starosta obce

23.01.2009   Radek Lukáč, starosta

Vložit komentář

Jsou zakázané jakékoliv vulgární či rasistické výrazy, reklamy apod.
Takové komentáře budou správcem odstraněny.
*
*
napište prosím číslovkou devět :