Slovo starosty 1/2009

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a máme tu opět nový rok, rok 2009. Jak už teď můžeme všichni pozorovat,

nebude to rok jednoduchý. Světová ekonomická krize, úprava cen energií (pro nás těch nejdůležitějších), úbytek pracovních míst a v neposlední řadě hra našich dodavatelů plynu s ventily nám tuto situaci zrovna nezlehčí. Moje babička říkávala: „Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.“ Takže vzhůru do nového roku.

Než uděláme první krok, rád bych se vrátil k roku minulému. Vše, co bylo naplánováno, se nám s malými i velkými problémy podařilo splnit. Za největší úspěch můžeme považovat získání několika dotací, mimo jiné k vybudování klidové zóny na bývalém vlkýšském rybníku. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se v minulém roce podíleli na vytváření podmínek pro lepší život v naší obci. Věřím, že nás všechny toto nadšení neopustí ani v novém roce.
Ještě krátce k nedokončeným akcím - železniční přejezd u pošty se bude na jaře opravovat a dodělávat. Po technologické úpravě bude uvedena do provozu nová regulační stanice plynu, snad už bez větších potíží.

Do roku 2009 jsme si dali opravdu velké cíle a doufáme, že se nám je i s vaší pomocí povede uskutečnit. V prvé řadě musíme dokončit územní plán a práce na přípravě projektové dokumentace zbývajícího odkanalizování obce. Čeká nás realizace projektu klidové a sportovní zóny, rekonstrukce hasičské zbrojnice s vybudováním prostoru pro pořádání kulturních akcí, kompletní oprava komunikace ve Školní ulici, výsadba zeleně a další menší projekty. O všech akcích vás budeme aktuálně informovat.

Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a pracovních úspěchů.


Radek Lukáč
starosta obce

10.01.2009   Radek Lukáč, starosta