Muzikantský HEŘMÁNEK

PROHLÁŠENÍ O POŘÁDÁNÍ KULTURNÍ AKCE HEŘMÁNEK 2016 PROHLÁŠENÍ O POŘÁDÁNÍ KULTURNÍ AKCE HEŘMÁNEK 2016 Ing. Přemysl Hofman Po dlouhých diskuzích obec dospěla k věcně nezaujatému závěru, nepořádat v roce 2016 kulturní akci Heřmánek. Důvodů k tomuto rozhodnutí je hned několik: - V prvé řadě to jsou opakovaná nesourodost názorů, další problémy a neshody se zakladateli (a v posledních letech konzultanty) festivalu Věrou Hodrošovou a Liborem Karpíškem. - Dalším důvodem je velká časová náročnost potřebná pro přípravu celé akce. I přesto, že byla vždy vytvořena přípravná skupina, většina úkolů i tak ležela na bedrech pana starosty. Vzhledem k v příštím roce plánovaným velkým investičním záměrům není reálné časově zvládnout přípravu takovéto akce. - V neposlední řadě situaci zkomplikoval vznesený podnět církevních představitelů ohledně dotčených pozemků. Děkujeme za přízeň a věříme, že pochopíte nastalou situaci.