Nabídka obědů pro veřejnost, s rozvážkou pro seniory zdarma

Nabídka obědů pro veřejnost, s rozvážkou pro seniory zdarma

 

Od 18.3.2020 nabízí obec Heřmanova Huť ve spolupráci se školní jídelnou při ZŠ obědy pro veřejnost, s rozvážkou pro seniory zdarma.

V případě zájmu o oběd volejte na telef. číslo 739 006 037, paní Jitka Muzikářová, vždy do 8:30 hod. předcházejícího dne. Cena oběda je 65 Kč.

Oběd bude veřejnosti vydán do vlastních jídlonosičů, seniorům rozvezen službou. Převzetí oběda službě potvrdíte podpisem a platba za obědy se uskuteční k 31.3.2020 v hotovosti.

Další informace obdržíte na výše uvedeném telefonním čísle.

16.03.2020   Přemysl Hofman