Informace k cestování

Mimoradne_opatreni-informace_k_cestovani-COVID19_-_obr20200313.jpg

Mimoradne_opatreni-informace_k_cestovani-COVID19_-_obr20200316.jpg

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy / High risk countries

Čína / China
Írán / Iran
Itálie / Italy
Jižní Korea / South Korea
Francie / France
Španělsko / Spain
Německo / Germany
Švýcarsko / Switzerland
Norsko / Norway
Dánsko / Denmark
Nizozemsko / The Netherlands 
Švédsko / Sweden
Velká Británie / Great Britain
Belgie / Belgium
Rakousko / Austria

Výjimky z omezení cestování

Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198

stanovuje

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na:

 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí - velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;

 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;

 • příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, policii při výkonu své činnosti;

 • osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;

 • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;

 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc;

 • členové Evropského parlamentu;

 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;

 • nezletilé dítě do věku 18 let, je-li občanem EU a jeho rodič je občanem České republiky;

 • osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci;

 • osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí;

 • osoby, které přicestovaly do České republiky poté, co využily letištního tranzitu přes rizikovou oblast.
   

​2) Zákaz vstupu do rizikových oblastí uvedený v bodu I. 5. usnesení se nevztahuje na:

 • cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR;

 • na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v rizikové oblasti;

 • na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů;

 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí - velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;

 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;

 • příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, policii při výkonu své činnosti;

 • osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;

 • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;

 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc;

 • členové Evropského parlamentu;

 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;

 • osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci;

 • osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí;

 • osoby, které cestují letecky z České republiky mimo rizikovou oblast s využitím letištního tranzitu přes rizikovou oblast.

  

14.03.2020   Přemysl Hofman