Doporučení hejtmana Plzeňského kraje k Mateřským školám

Vzhledem k otázkám ohledně uzavírání či neuzavírání Mateřských škol, přikládáme Doporučení hejtmana Plzeňského kraje, které jsme dnes obdrželi.

 

Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v návaznosti na vyhlášené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, do kterého záměrně nejsou zahrnuty mateřské školy, a po konzultaci s experty z oblasti epidemiologie, apeluji na zachování chodu těchto předškolních zařízení tak, aby rodiče umisťovaných dětí mohli vykonávat svoji běžnou pracovní činnost a neohrozili tak běžný chod státu. Uzavření mateřských škol, ke kterému masivně dochází pouze v našem kraji a v jehož důsledku nemůže svou práci vykonávat značné množství zejména zaměstnankyň, závažným způsobem komplikuje akceschopnost složek integrovaného záchranného systému při řešení současné krizové situace.

Z preventivního hlediska je uzavření na místě v případech, kdy by v rodině některého s dětí byla nákaza zjištěna. V případě, že se situace v oblasti nákazy COVID-19 zhorší, popř. bude krajskou hygienickou stanicí doporučeno tato zařízení uzavřít,  bude Vám tato informace neprodleně zaslána.

S pozdravem

Ing. Josef Bernard

hejtman Plzeňského kraje

 

 

13.03.2020   Přemysl Hofman