Koronavirus - informace

6.3.2020

Vzhledem k neustále se vyvíjející a měnící situaci ohledně opatření vůči šíření koronaviru sledujte aktuální informace na stránkách ministerstva zdravotnictví - aktuální informace

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z rizikových oblastí zasažených koronavirem

3.3.2020
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z rizikových oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!

Kontakty:
Krajská hygienická stanice - 377 155 204

Praktický lékař pro dospělé - Mudr. Jan Žežulka - 377 893 222
Praktický lékař pro děti a dorost - Mudr. Zuzana Ambrožová -  377 893 360

 

Další informace:

Ministerstvo zdravotnictví Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie
Nemocnice Plzeňského kraje - Jak jednat, pokud máte obavy z nákazy koronavirem?
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyDoporučení pro školy ke koronaviru

Soubory ke stažení

06.03.2020   Přemysl Hofman