Půjčování a návrat dokumentů

Čtenář se po příchodu do knihovny prokáže čtenářským průkazem. Ve výběru jsou k dispozici knihy uspořádané dle oborů a dále abecedně dle příjmení autora. Knihy jsou k zapůjčení na 1 měsíc.

Rezervace dokumentů

Dokumenty si lze předem rezervovat. V případě, že dokument má vypůjčený jiný čtenář, je možné si na něj vytvořit rezervaci prostřednictvím online katalogu, osobně,  telefonicky nebo emailem. V okamžik, kdy bude dokument k dispozici, čtenáře informujeme.

!POZOR! Online katalog neumožňuje rezervaci dokumentů, které jsou dostupné v knihovně (tzn. že nejsou zapůjčené jiným čtenářem). Takové si čtenář může rezervovat osobně, telefonicky nebo emailem a jsou k dispozici okamžitě.

Prodlužování výpůjček

Čtenář si může prodloužit výpůjčku osobně, telefonicky nebo emailem. Prodloužit lze pouze dokumenty, na které není jiným čtenářem vytvořena rezervace.

11.12.2020   Vladimíra Nejdlová