Jak se stát čtenářem

Stačí navštívit knihovnu a mít s sebou průkaz totožnosti. Po zaregistrování čtenář zaplatí registrační poplatek a

obdrží PRŮKAZ ČTENÁŘE s unikátním číslem. Průkaz je vystaven na konkrétní osobu a je nepřenosný.

V databázi knihovny vznikne čtenáři ČTENÁŘSKÉ KONTO, které poskytuje ucelený přehled o výpůjčkách, rezervacích a poplatcích. Přihlášku žadatele mladšího 15 let musí schválit a podepsat jeho zákonný zástupce.

11.12.2020   Vladimíra Nejdlová