O knihovně

Knihovna byla v obci založena v roce 1885. Zmínka o jejím vzniku viz Kalendář českého studentstva. 1885, roč. 16, č. 1885-1886 (Kalendář českého studentstva 1885 | Národní digitální knihovna | Digitální knihovna Kramerius (ndk.cz)

Umístění knihovny se několikrát měnilo. Je známé umístění v budově dnešního obecního úřadu, bývalého obchodu MIVA, nebo v kulturním domě. Další písemná zpráva o knihovně je z roku 1968. Jako knihovnice tehdy působila paní Divišová, místní učitelka. Knihovna měla otevřeno dvě hodiny týdně, knižních titulů bylo 2 265, při 1 056 ročních výpůjčkách. Profesionální je knihovna od 1. ledna 1988, kdy ji vedla paní učitelka Hosmanová.

Na začátku roku 2008 proběhly v knihovně stavební úpravy a rekonstrukce prostorů bývalého kadeřnictví, do kterých se knihovna z části přestěhovala. Od června 2008 měla knihovna samostatný vchod z boku budovy mateřské školy.

Od dubna 2012 přechází knihovna na půjčování knih a periodik přes čárové kódy.

V roce 2014 se budova mateřské školy prodává a knihovna se v září 2014 stěhuje do provizorních prostor objektu bývalé fary.

Na jaře 2016 se pro knihovnu upravily prostory pod bývalou prodejnou COOP, kam se knihovna nastěhovala a v současnosti zde sídlí. 


V knihovně je cca 15 000 titulů, při 10 000 ročních výpůjčkách. Knihovnu navštěvuje něco málo přes 200 čtenářů, z toho jedna čtvrtina dětí.

K dispozici je bezplatný Internet a veřejná wifi.

V suterénu knihovny je oddělení beletrie pro děti i dospělé a v prvním patře budovy je místnost naučné literatury pro děti i dospělé.

Průběžně během roku se přikupují nové knihy českých i zahraničních autorů.

V příjemném prostředí si můžete vybrat také z několika odebíraných časopisů.

V roce 2020 je zpřístupněn on-line katalog pro širokou veřejnost.

04.12.2023   Vladimíra Nejdlová